Świat

QUIZ: Religie świata – ile o nich wiesz?

Blisko 78% ludzi na Ziemi wyznaje jedną z czterech głównych religii. Sprawdź w tym quizie, ile wiesz na temat religii świata!

  • 98 graczy

Pytanie 1/10

Który wiek n.e. uznawany jest za początek istnienia islamu?

Pytanie 2/10

Przeważającą religią Indii jest:

Pytanie 3/10

Kto jest twórcą podstaw buddyzmu?

Pytanie 4/10

Połączeniem jakich dwóch religii jest Sikhizm?

Pytanie 5/10

Buddyzm opiera się na:

Pytanie 6/10

Która z religii nie należy do tzw. religii abrahamowych?

Pytanie 7/10

Podejście, które mówi, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy Bóg istnieje czy też nie, to:

Pytanie 8/10

Świętem której z religii jest Kumbhamela?

Pytanie 9/10

Która z religii oficjalnie ma najwięcej wyznawców?

Pytanie 10/10

Odłamem judaizmu nie jest:

Quiz o religiach świata

Do największych religii świata można zaliczyć m.in. chrześcijaństwo, islam, hinduizm i buddyzm – jedynie te cztery religie wyznawane są przez blisko 78% ludzkości. To one wiodą prym, choć w tej materii na zdecydowanym prowadzeniu znajduje się chrześcijaństwo.

Jest to religia monoteistyczna, a więc związana z wiarą w jednego boga. Podstawą wiedzy w przypadku tego wyznania są nauki Jezusa Chrystusa, które zostały wpisane w kanonicznych ewangeliach, a te tworzą Biblię – najważniejszą dla chrześcijan księgę.

Religia chrześcijańska doczekała się wielu odłamów, m.in. w postaci katolicyzmu, protestantyzmu czy prawosławia. Etycznym wyznacznikiem jest w tym wypadku Dekalog, czyli zbiór dziesięciu przykazań, których należy przestrzegać.

Islam również należy do religii monoteistycznych, aczkolwiek w tym wypadku najważniejszą księgą jest Koran, której treść z samego początku przekazywano sobie ustnie. Prawdy objawione w świętej księdze pochodzą od proroka Mahometa.

Trzecią największą religią jest hinduizm. Wyznawcy tej religii wierzą w reinkarnację, a swoją wiarę opierają na świętych księgach zwanych Wed.

Ile jest religii na świecie?

Różne szacunki określają liczbę religii wyznawanych przez ludzi pomiędzy 4.000 a 10.000. Ok. 13% ludzi deklaruje ateizm.

Tagi: