Historia

QUIZ: Starożytny Rzym – co o nim wiesz?

Cesarstwo Rzymskie wywarło ogromny wpływ na dzieje ludzkości. Sprawdź, czy poradzisz sobie z naszym quizem na ten temat!

  • 696 graczy

Pytanie 1/10

Kto według legendy założył miasto Rzym?

Pytanie 2/10

Jak nazywał się gladiator, który był organizatorem i przywódcą największego powstania niewolników w starożytnym Rzymie?

Pytanie 3/10

Do czego służyły akwedukty?

Pytanie 4/10

Jak nazywał się pierwszy cesarz rzymski?

Pytanie 5/10

Który rok uważa się za upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego?

Pytanie 6/10

Jak nazywały się kapłanki rzymskiej bogini ogniska domowego?

Pytanie 7/10

Zgromadzenie biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego zwołane w 325r., uznane ok. 100 lat później za pierwszy sobór powszechny, miało miejsce:

Pytanie 8/10

Najstarszy plac miejski w Rzymie, główny polityczny, religijny i towarzyski ośrodek starożytnego Rzymu to:

Pytanie 9/10

Pod koniec IV w. n.e. Cesarstwo Rzymskie podzielone było na cztery prefektury. Tereny dzisiejszej Francji należały do:

Pytanie 10/10

Jak dosłownie tłumaczy się słowo Senat – łac. "Senatus"?

Quiz o starożytnym Rzymie

Rzym zaczął kształtować się już w VIII wieku p.n.e., w epoce żelaza. Początkowo skromna osada pasterzy owiec zaczęła szybko się bogacić za sprawą handlu solą, uzyskiwaną u ujścia Tybru do Morza Tyrreńskiego. Za założyciela miasta (753 rok p.n.e.) i jego pierwszego króla uznaje się Romulusa, według wierzeń starożytnych rzymian syna boga Marsa.

Republika rzymska

Rządy kolejnych królów Rzymu naznaczone były okrucieństwem i tyranią. W 508 roku p.n.e. mieszkańcy Wiecznego Miasta wygnali ostatniego króla i zadecydowali o wprowadzeniu republiki. Odtąd na czele państwa stało dwóch urzędników zwanych konsulami, a mogli nimi zostać wyłącznie przedstawiciele patrycjuszy – uprzywilejowanej i zamkniętej warstwy społecznej.

Historia starożytnego Rzymu jest niezwykle bogata i trwała przez ponad dwa tysiąclecia, aż do upadku Cesarstwa bizantyjskiego w 1453 roku n.e. Cywilizacja ta stworzyła podstawy dla całej cywilizacji europejskiej, a dzieła ówczesnych filozofów czy też wyjątkowe zabytki architektury zachwycają do dziś.