Geografia

QUIZ: Stolice państw – Europa

Jak Twoja wiedza z geografii? Jesteś w stanie dopasować stolice do tych europejskich państw?

  • 1 551 graczy

Pytanie 1/10

Jak nazywa się stolica Albanii?

Pytanie 2/10

Stolica Bułgarii to…

Pytanie 3/10

Stolicą jakiego kraju jest Prisztina?

Pytanie 4/10

Jak nazywa się stolica Estonii?

Pytanie 5/10

Stolicą którego kraju jest Reykjavík?

Pytanie 6/10

Stolicą którego kraju jest San Marino?

Pytanie 7/10

Stolica Szwecji to…

Pytanie 8/10

Który z podanych krajów nie ma stolicy o takiej samej nazwie, jak on sam?

Pytanie 9/10

Choć Szwajcaria formalnie nie ma stolicy, de facto jej funkcję pełni:

Pytanie 10/10

Co jest stolicą Macedonii Północnej?

Quiz o stolicach państw Europy

W Europie znajduje się 46 państw (łącznie z państwami tylko częściowo leżącymi w Europie, a bez terytoriów zależnych i separatystycznych). 26 państw jest członkami Unii Europejskiej, do państw członkowskich zalicza się także Cypr, jednak leży on w całości na terytorium Azji.

Największe stolice Europy

W czołówce najgęściej zaludnionych stolic państw Europy znajdują się: Stambuł liczący 15 mln mieszkańców, Moskwa – 12 mln, a na trzecim miejscu Londyn z liczbą 9 mln mieszkańców.

Z kolei pod względem powierzchni niekwestionowanym liderem jest Moskwa, czyli stolica Rosji zajmująca 2511 km². Drugie miejsce należy do Rzymu, będącego stolicą Włoch i zajmującego obszar o powierzchni 1523 km². Na trzecim miejscu jest Sofia o powierzchni 1310 km², będąca stolicą Bułgarii.

Zarówno pod względem wielkości jak i liczebności najmniejszym miastem będącym jednocześnie stolicą jest Watykan. Zajmuje powierzchnię 0,44 km² i liczy około 1000 mieszkańców.

Jednoznaczny wybór najpiękniejszej stolicy Europy jest trudny, żeby nie powiedzieć niemożliwy, ponieważ wszystkie stolice Europy są na swój sposób piękne i różnią się od siebie pod wieloma względami.