Świat

QUIZ: Watykan – co wiesz o tym państwie?

Sprawdź swoją wiedzę na temat najmniejszego państwa na świecie, będącego siedzibą papieża.

  • 633 graczy

Pytanie 1/10

Pod względem zajmowanej powierzchni Watykan nie ma sobie równych. Całe państwo zajmuje 4-krotnie mniejszą powierzchnię niż drugie od końca Monako, tj. zaledwie:

Pytanie 2/10

Ustrój polityczny Watykanu to:

Pytanie 3/10

W Watykanie funkcjonują dwa języki urzędowe – jakie?

Pytanie 4/10

W Muzeach Watykańskich znajdują się liczne dzieła sztuki zgromadzone na przestrzeni wieków przez kolejnych papieży. W którym wieku udostępniono je do zwiedzania?

Pytanie 5/10

Ilu żołnierzy liczy Gwardia Szwajcarska, pełniąca straż w Watykanie?

Pytanie 6/10

Wśród 140 figur świętych, umieszczonych na kolumnadzie wokół Placu św. Piotra znajduje się rzeźba Polaka – kogo?

Pytanie 7/10

Radio Watykańskie to rozgłośnia radiowa Stolicy Apostolskiej. Programy w języku polskim:

Pytanie 8/10

Jak nazywa się urząd będący de facto rządem Watykanu?

Pytanie 9/10

Kaplica Sykstyńska znajduje się:

Pytanie 10/10

Na środku Placu św. Piotra znajduje się obelisk z XIII w. p.n.e. Sprowadzono go do Rzymu w latach 37-41 n.e.: