Świat

QUIZ: Wydarzenia, które zmieniły świat. Ile o nich wiesz?

Być może dzisiejszy świat byłby zupełnie inny, gdyby niektóre rzeczy nigdy się nie wydarzyły. Przekonaj się, ile wiesz o wydarzeniach, które odcisnęły wielki ślad w historii!

  • 686 graczy

Pytanie 1/10

W którym roku James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin i Maurice Wilkins odkryli strukturę DNA?

Pytanie 2/10

Jak zginął Mahatma Gandhi – propagator pacyfizmu i duchowy przywódca w Indiach?

Pytanie 3/10

W którym roku zburzono Mur Berliński, co stało się symbolem obalenia socjalizmu i zjednoczenia Niemiec?

Pytanie 4/10

W którym roku Howard Carter, odkrywca grobu Tutenchamona, pierwszy raz sprawdził, co znajduje się w środku?

Pytanie 5/10

Które z tych wydarzeń miało ogromny wpływ na powstanie demokracji?

Pytanie 6/10

Jak nazywał się statek Krzysztofa Kolumba, którym odkrywca dopłynął do Ameryki?

Pytanie 7/10

Na jaki rok datujemy upadek Cesarstwa Rzymskiego, co równocześnie uznawane jest za zakończenie ery starożytnej?

Pytanie 8/10

W którym wieku miała miejsca największa epidemia w dziejach ludzkości – epidemia czarnej śmierci, czyli dżumy?

Pytanie 9/10

W którym roku miał miejsce układ z Schengen, znoszący kontrole na granicach?

Pytanie 10/10

Co było jej przyczyną afery Watergate?

Quiz o najważniejszych wydarzeniach w historii

Ostatnie dwa stulecia miały kolosalny wpływ na rozwój przemysłu i technologii. Początek XIX wieku zapoczątkował serię wynalazków, bez której nie byłoby świata takiego, z jakim mamy dzisiaj do czynienia. To również okres pełen wydarzeń, które miały niebagatelny wpływ na losy poszczególnych państw i całego świata.

Dla Polski wydarzeniem wielkiej rangi było powstanie listopadowe z 1830 roku. Kilka lat później, w 1834 roku na terenie imperium brytyjskiego zniesiono niewolnictwo. W 1850 roku wulkan Wezuwiusz znów daje o sobie znać, a niespełna jedenaście lat później dochodzi w Stanach Zjednoczonych do wojny secesyjnej.

Wynalezienie telefonu

W 1876 roku Aleksander Graham Bell pokazuje światu swój nowy wynalazek w postaci telefonu, znacząco przyspieszając możliwość rozprzestrzeniania informacji.

Wojny światowe

Na całym świecie zdarzają się konflikty zbrojne i próby przejęcia terytoriów. Niemniej, to dopiero XX wiek miał przynieść światu najgorsze doświadczenia w postaci dwóch światowych wojen. Z perspektywy czasu za okrutniejszą, jeżeli tylko można w taki sposób oceniać wojny, uważa się II wojnę światową, która doprowadziła do śmierci ok. 60 milionów ludzi.