Wiedza ogólna

QUIZ: Z jakiego języka zapożyczono to polskie słowo?

Choć niektóre słowa zadomowiły się w naszym języku na dobre, to swoje korzenie tak naprawdę mają zupełnie gdzie indziej. Sprawdź, czy wiesz, z jakiego języka obcego zapożyczono to słowo!

  • 1 011 graczy

Pytanie 1/10

Z jakiego języka pochodzi słowo "taboret"?

Pytanie 2/10

Które z poniższych słów pochodzi z języka tureckiego?

Pytanie 3/10

Kartofel to słowo zapożyczone z języka

Pytanie 4/10

Słowo "komputer" przywędrowało do nas z języka:

Pytanie 5/10

Które z poniższych słów nie jest zapożyczeniem z języka węgierskiego?

Pytanie 6/10

Słowo "nieudacznik" pochodzi prosto z:

Pytanie 7/10

Które z słów jest tzw. bohemizmem – pochodzi z języka czeskiego?

Pytanie 8/10

Z jakiego języka pochodzi słowo "sałata"?

Pytanie 9/10

Wśród podanych słów galicyzmem nie jest:

Pytanie 10/10

Słowo "keczup" pochodzi z języka:

Quiz o słowach zapożyczonych z innych języków

Zapożyczenia z obcych języków to standardowe zjawisko w niemal każdym języku. Pojawiają się ze względu na obecność innych nacji na terenie danego kraju lub ze względu na obecność sąsiadów, z którymi siłą rzeczy mieliśmy i mamy styczność.

Warto w tym momencie zwrócić uwagę na etnolekt śląski, któremu nie sposób odmówić pierwiastka niemieckiego. Historyczne uwarunkowania sprawiły, że niemal cały Śląsk przesiąknięty jest słownictwem niemieckim, a te naleciałości na przestrzeni lat zdołały przedostać się także w inne regiony Polski.

Pewne zapożyczenia wynikają również ze sfery religijnej, w której od lat panuje łacina, ale również ze środowiska sztuki, która jest opanowana przez język włoski. Stąd na przykład wiemy, czym jest sopran, duet, fortepian czy wiolonczela.

Wpływy czeskie i rosyjskie na język polski

Od naszych czeskich sąsiadów również przejęliśmy pewne słowa, które dzisiaj uznajemy za swoje. Takimi zapożyczeniami są na przykład kuchnia, serce, wesoły, książę czy masarz.

W kraju, który przez wiele lat znajdował się pod protekcją caratu nie sposób uniknąć rusycyzmów i rosyjskie zapożyczenia są czymś powszednim. Jednymi z najpopularniejszych są słowa: swołocz, zagwozdka, ustrojstwo czy naturszczyk.

Zapożyczenia to twory, które poniekąd wtapiają się w dany język i po wielu latach użytkowania nie kojarzą się z krajem, z którego faktycznie pochodzą.