Biznes

QUIZ: Znasz się na finansach? Sprawdź swoją wiedzę!

Ile wiesz o inwestowaniu? Jakie terminy z dziedziny finansów są Ci znane? Czy rozwiążesz nasz quiz bezbłędnie?

  • 452 graczy

Pytanie 1/10

Krugerrand, Wiedeńscy Filharmonicy czy Amerykański Orzeł to:

Pytanie 2/10

RRSO oznacza:

Pytanie 3/10

Jedna uncja jubilerska (trojańska) to w przeliczeniu:

Pytanie 4/10

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia deponentom wypłaty środków gwarantowanych w razie ich niedostępności, do kwoty:

Pytanie 5/10

Akcja to:

Pytanie 6/10

Mianem bessy określamy:

Pytanie 7/10

Bitcoin to:

Pytanie 8/10

Nadwyżka uzyskiwana na sprzedaży dobra ponad bezpośrednie koszty jego uzyskania to inaczej:

Pytanie 9/10

Spread to inaczej:

Pytanie 10/10

Co to jest jest WIBOR?

Quiz z wiedzy o finansach

Finanse to inaczej stosunki ekonomiczne, które polegają na gromadzeniu, podziale oraz wydatkowaniu zasobów pieniężnych. Z naukowego punktu widzenia termin ten definiowany jest jako ogół zjawisk pieniężnych, stanowiących rezultat prowadzonej przez ludzi działalności społecznej i gospodarczej.

Zdefiniowanie finansów i umieszczenie ich w konkretnych ramach nie jest jednak proste. Jako, że nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów (dotyczy to głównie pieniądza jako miernika kategorii realnych) naukowe pojęcie finansów obejmuje wyłącznie takie zjawiska pieniężne, które związane są z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniężnych, albo też z zaciąganiem różnego rodzaju zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.

Teorie finansów

Teorie finansów stanowią wydzieloną część teorii pieniądza. Zadanie, jakiemu mają sprostać polega na wyjaśnianiu stabilizacyjnej, alokacyjnej i redystrybucyjnej funkcji pieniądza w całościowym mechanizmie dotyczącym procesów gospodarczych oraz na wyjaśnieniu konstrukcji i funkcjonowania wszystkich kategorii finansowych (np. kredytu, budżetu, podatku, deficytu budżetowego i innych).