Historia

QUIZ: Polscy królowie – co wiesz o naszych monarchach?

Kto rządził Polską najdłużej? Który z monarchów był królem elekcyjnym? Sprawdź, ile wiesz o władcach Polski!

  • 1 606 graczy

Pytanie 1/10

Kto był pierwszym królem Polski?

Pytanie 2/10

Który z poniższych władców abdykował?

Pytanie 3/10

Które imię królowie Polscy nosili najczęściej?

Pytanie 4/10

Która z dynastii nie rządziła nigdy w Polsce?

Pytanie 5/10

Który w tych władców zasiadał na tronie najdłużej?

Pytanie 6/10

Który z władców był pierwszym królem elekcyjnym?

Pytanie 7/10

Który z monarchów założył Łazienki Królewskie?

Pytanie 8/10

Która z kobiet została jako pierwsza koronowana na królową Polski?

Pytanie 9/10

Który z władców przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa?

Pytanie 10/10

Który z władców zmarł w roku swojej koronacji?

Quiz o polskich królach

Na liście władców Polski znajdują się książęta i królowie, od pierwszej znanej dynastii aż do upadku monarchii.

Pierwszą panującą w Polsce dynastią byli Piastowie. Rządzili oni od początków państwa polskiego, czyli około roku 900 aż do roku 1370. W panowaniu Piastów nastąpiła krótka przerwa w latach 1291-1306, kiedy to władzę sprawowali Przemyślidowie.

Władza nie zawsze znajdowała się w rękach jednej osoby. Jako, że w latach od 1138 do 1320 miało w Polsce miejsce rozbicie dzielnicowe, władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich.

W latach 1370-1399 na tronie Polski zasiadali dwaj monarchowie z dynastii Andegawenów, od 1386 do 1572 natomiast monarchowie z dynastii Jagiellonów. Od roku 1573 aż do upadku Rzeczypospolitej w 1795, kiedy to miejsce miał III rozbiór Polski władcy byli wybierani w drodze wolnej elekcji.

Pierwszy król Polski

Pierwszym królem Polski był Bolesław I Chrobry, koronowany w roku 1025, choć panujący od 992. Kolejnym (koronowanym jeszcze w tym samym roku) był jego syn, Mieszko II Lambert. Pierwszym królem z dynastii Jagiellonów był Władysław II Jagiełło, panujący wraz ze swoją żoną Jadwigą w latach 1386–1434. Ostatnim królem Polski był natomiast Stanisław August Poniatowski.