QuizzyOne

QUIZ: Angielskie czasowniki nieregularne, poziom A2 – odmienisz je poprawnie?


Pytanie 1/10

Zacznijmy od podstawy – czasownik „być”:

Pytanie 2/10

Jeśli w pisanym przez nas zdaniu ktoś ma „wybierać”, do dyspozycji mamy następujący zestaw:

Pytanie 3/10

„Pić” można w następującej kombinacji:

Pytanie 4/10

Czasownik „latać” odmieniamy w następujący sposób:

Pytanie 5/10

Jeśli bohater naszego zdania zamierza coś „kłaść”, „stawiać”, używamy następujących form:

Pytanie 6/10

„Ranić, boleć” to oczywiście:

Pytanie 7/10

„Dzwonić” można w trzech nastepujących formach:

Pytanie 8/10

Poprawna odmiana czasownika „pokazywać” to:

Pytanie 9/10

„Mówić, rozmawiać” natomiast można poprawnie w wersji:

Pytanie 10/10

„Nosić, zakładać” – jak wyglądają poprawne formy tego czasownika?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Sprawdź, czy jesteś w stanie poprawnie odmienić wybrane angielskie czasowniki nieregularne!

  język angielski

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz z angielskich czasowników nieregularnych

  W języku angielskim czasownik przyjmuje wiele form i jego użycie zależne jest od kontekstu wypowiedzi. Czasownik tak samo w języku polskim odpowiada na pytanie co robi, jednak jego użycie jest bardziej skomplikowane.

  Może występować on w zdaniu jako orzeczenie lub jedynie jako operator -ing. Zależnie od kontekstu będzie również czasownikiem posiłkowym. Przybiera różne formy oraz odmianę w zależności od okoliczności. Raz może wystąpić jako bezokolicznik, innym razem wystąpi w jednym z wariantów czasownika nieregularnego. Ten ostatni przyjmuje formę, która sprawia najwięcej problemów osobom uczącym się języka.

  Angielskie czasowniki nieregularne

  Czasowniki nieregularne (ang. irregular verbs) to takie konstrukcje, które nie tworzą form czasu przeszłego. Czasowniki takie nie funkcjonują w klasyczny sposób, używając postaci czasu przeszłego, posługując się końcówką -ed. Najlepszą metodą na nauczenie się ich jest po prostu ich zapamiętanie.

  Każdy z czasowników posiada swoje trzy odmiany. Przykładem takiej odmiany czasownika może być czasownik „śpiewać”. W bezokoliczniku przyjmie on formę sing. Jako druga forma czasownika past simple, użyjemy sang, natomiast w trzeciej odmianie, past participle, powiemy sung. W żadnej z odmian nie ma -ed.

  Może teraz wydawać się to bardzo trudne, aby nauczyć się kilkuset odmian na pamięć, jednak podchodząc do tego zagadnienia krok po kroku, z pewnością uda się je opanować.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później