QuizzyOne

QUIZ: Co wiesz o filozofii w starożytnej Grecji?


Pytanie 1/10

Podstawowym elementem świata według Heraklita z Efezu był:

Pytanie 2/10

Który grecki myśliciel zyskał przydomek „śmiejący się filozof”?

Pytanie 3/10

Który grecki filozof przyjmował, że woda jest początkiem wszystkich rzeczy?

Pytanie 4/10

Które zdanie jest prawdziwe?

Pytanie 5/10

Metafora jaskini przedstawia idee filozoficzne:

Pytanie 6/10

Który z greckich filozofów twierdził, iż śmierci nie należy się obawiać, gdyż „dopóki jesteśmy, nie ma śmierci, a gdy ona przychodzi, nie ma nas”?

Pytanie 7/10

Arystoteles wyróżnił trzy właściwe formy ustrojowe (monarchia, arystokracja, politea) oraz trzy zwyrodniałe, czyli:

Pytanie 8/10

Którą starożytną szkołę filozoficzną w czasach rozwoju chrześcijaństwa wyklęto jako siejącą zgorszenie moralne?

Pytanie 9/10

Hedonizm to doktryna uznająca za najwyższe dobro i cel życia:

Pytanie 10/10

Stoicy za warunek szczęśliwości uznawali apatheię, która była rozumiana jako:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Czy pamiętasz, jakie poglądy głosili Sokrates, Epikur i Zenon z Kition? Wiesz, czym różnią się stoicyzm i epikureizm? Odpowiedz na pytania i przypomnij sobie podstawy filozofii starożytnej. Zapraszamy!

  myśliciel

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o filozofii w starożytnej Grecji

  Starożytna Grecja nie bez powodu uważana jest za kolebkę cywilizacji europejskiej. Właśnie tam narodziła się filozofia, z której mogły wyrosnąć inne dziedziny nauki. Bez greckiej myśli filozoficznej nie istniałaby bowiem nie tylko politologia, socjologia czy pedagogika, ale również matematyka i logika matematyczna. Przemyślenia filozoficzne były również bodźcem do poznawania świata, co doprowadziło do rozwoju nauk przyrodniczych.

  Wybrane nurty filozoficzne w starożytnej Grecji

  Na początku warto wspomnieć o jońskiej szkole filozofii przyrody. Pierwsze rozważania filozoficzne (czy też filozofowania) dotyczyły natury świata. Przedstawicielami jońskiej filozofii przyrody byli na przykład Tales a Miletu, Anaksymander z Miletu, Anaksymenes z Miletu oraz Heraklit z Efezu. Filozofowie reprezentujący ten nurt próbowali określić podstawową zasadę, która przenika rzeczywistość. Koncept ten nazywano arche. Przedstawiciele szkoły jońskiej mieli różne zdanie na temat tego, co stanowi arche. Według Talesa początkiem i źródłem wszystkich rzeczy miała być woda, Anaksymander twierdził, iż arche jest bezkresem – „apejronem”, Anaksymenes za arche przyjmował powietrze, a Herakliz z Efezu twierdził, iż podstawowym elementem świata jest woda.

  Jońska szkoła filozofii przyrody dała podwaliny filozofii, która rozkwitła w Grecji w kolejnych wiekach, kiedy to rozwinęła się myśl sofistów, cyników. Ogromną rolę w rozwoju filozofii odegrał platonizm i arystotelizm. Rozwinęły się również dwie słynne szkoły, których poglądy były całkowicie sprzeczne – epikureizm i stoicyzm.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później