Reklama

QUIZ: Co wiesz o filozofii w starożytnej Grecji?

Czy pamiętasz, jakie poglądy głosili Sokrates, Epikur i Zenon z Kition? Wiesz, czym różnią się stoicyzm i epikureizm? Odpowiedz na pytania i przypomnij sobie podstawy filozofii starożytnej. Zapraszamy!

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz o filozofii w starożytnej Grecji

Starożytna Grecja nie bez powodu uważana jest za kolebkę cywilizacji europejskiej. Właśnie tam narodziła się filozofia, z której mogły wyrosnąć inne dziedziny nauki. Bez greckiej myśli filozoficznej nie istniałaby bowiem nie tylko politologia, socjologia czy pedagogika, ale również matematyka i logika matematyczna. Przemyślenia filozoficzne były również bodźcem do poznawania świata, co doprowadziło do rozwoju nauk przyrodniczych.

myśliciel

Źródło: Unsplash

Wybrane nurty filozoficzne w starożytnej Grecji

Na początku warto wspomnieć o jońskiej szkole filozofii przyrody. Pierwsze rozważania filozoficzne (czy też filozofowania) dotyczyły natury świata. Przedstawicielami jońskiej filozofii przyrody byli na przykład Tales a Miletu, Anaksymander z Miletu, Anaksymenes z Miletu oraz Heraklit z Efezu. Filozofowie reprezentujący ten nurt próbowali określić podstawową zasadę, która przenika rzeczywistość. Koncept ten nazywano arche. Przedstawiciele szkoły jońskiej mieli różne zdanie na temat tego, co stanowi arche. Według Talesa początkiem i źródłem wszystkich rzeczy miała być woda, Anaksymander twierdził, iż arche jest bezkresem – "apejronem", Anaksymenes za arche przyjmował powietrze, a Herakliz z Efezu twierdził, iż podstawowym elementem świata jest woda.

Jońska szkoła filozofii przyrody dała podwaliny filozofii, która rozkwitła w Grecji w kolejnych wiekach, kiedy to rozwinęła się myśl sofistów, cyników. Ogromną rolę w rozwoju filozofii odegrał platonizm i arystotelizm. Rozwinęły się również dwie słynne szkoły, których poglądy były całkowicie sprzeczne – epikureizm i stoicyzm.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!