QuizzyOne

QUIZ: Wilhelm von Humboldt – ile wiesz na jego temat?


Pytanie 1/10

W którym roku urodził się Wilhelm von Humboldt?

Pytanie 2/10

Z jakiego kraju pochodził Wilhelm von Humboldt?

Pytanie 3/10

W którym mieście, w wieku 34 lat, Wilhelm von Humboldt pełnił funkcję rezydenta swojego kraju?

Pytanie 4/10

Jak miał na imię brat Wilhelma von Humboldta, słynny podróżnik i przyrodnik?

Pytanie 5/10

Merytorycznym założycielem którego z uniwersytetów był Wilhelm von Humboldt?

Pytanie 6/10

Jaką postawę wobec scjentyzmu (poglądu o wyższości nauk przyrodniczych nad pozostałymi) wykazywał Wilhelm von Humboldt?

Pytanie 7/10

Z jakiego powodu Wilhelm von Humboldt ustąpił ze służby państwowej w 1819 roku?

Pytanie 8/10

Ile tomów liczył zbiór dzieł Wilhelma von Humboldta, sporządzony przez Pruską Akademię Umiejętności?

Pytanie 9/10

Które z wymienionych odznaczeń Wilhelm von Humboldt otrzymał w Danii?

Pytanie 10/10

W którym roku zmarł Wilhelm von Humboldt?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Wilhelm von Humboldt to znany filozof, językoznawca oraz polityk. Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, ile wiesz o jego karierze, sukcesach oraz życiu prywatnym!

  książki

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Wilhelmie von Humboldcie

  Wilhelm von Humboldt, a właściwie Fryderyk Wilhelm Christian Karol Ferdynand von Humboldt, urodził się 22 czerwca 1767 roku w Poczdamie. Pochodził z rodziny o wojskowych i urzędniczych tradycjach brandenburskich oraz pruskich, sięgających XVI wieku. Studiował we Frankfurcie nad Odrą, a w latach 1801-1808 pełnił funkcję rezydenta pruskiego w Rzymie. W obecnej stolicy Włoch pogłębiał swoją wiedzę, a także obcował z tamtejszą kulturą, studiując jednocześnie filozofię, filologię oraz archeologię.

  Reforma pruskiego systemu edukacji

  W 1809 roku Wilhelm von Humboldt wybrany został kierownikiem pruskiego ministerstwa wyznań i oświecenia. Uznawany jest także za merytorycznego założyciela Uniwersytetu Berlińskiego, a także głównego reformatora pruskiego systemu edukacji. To właśnie on był pomysłodawcą wprowadzenia gimnazjum humanistycznego, które stanowiło ważny element tamtejszego systemu szkolenia na długie lata.

  Od 1810 roku pełnił z kolei funkcję dyplomaty w Wiedniu, a jego głównym celem były działania dążące do zjednoczenia Niemiec, a także przyłączenie Austrii do koalicji antyfrancuskiej. W 1814 roku wraz z Hardenbergiem pełnił funkcję reprezentatywną podczas kongresu wiedeńskiego, a trzy lata później odbył misję do Londynu, po tym jak odmówiono mu pełnienia roli ambasadora w Paryżu.

  Swoją polityczną karierę Wilhelm von Humboldt zakończył w roku 1819, kiedy to zrezygnował ze służby państwowej. Było to spowodowane nieudaną próbą nakłonienia króla do nadania Prusom konstytucji. Nie przestał jednak pełnić ważnej roli, bowiem swoje zdanie wyrażał poprzez dzieła artystyczne, głównie w postaci krytyki literackiej (m.in. o Goethem, czy Schillerze). Za swoje zasługi otrzymał liczne odznaczenia, w tym Order Orła Czarnego, Krzyż Żelazny, czy Krzyż Wielki Orderu Wierności. Wilhelm von Humboldt zmarł w wieku 68 lat w miejscowości Tegel.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później