QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o językach słowiańskich?


Pytanie 1/10

Do języków wschodniosłowiańskich nie należy:

Pytanie 2/10

Językiem czeskim, zaliczanym do języków zachodniosłowiańskich, posługuje się około:

Pytanie 3/10

Większość języków słowiańskich ma:

Pytanie 4/10

Palatalizacja, która jest jedną z cech języków słowiańskich, oznacza:

Pytanie 5/10

Najstarsze manuskrypty z tekstami słowiańskimi pochodzą z:

Pytanie 6/10

Języki słowiańskie należą do grupy języków:

Pytanie 7/10

Alfabetem łacińskim posługuje się około:

Pytanie 8/10

Szacuje się, że językami słowiańskimi posługuje się łącznie około:

Pytanie 9/10

Do języków słowiańskich nie należy:

Pytanie 10/10

Języki słowiańskie najwięcej cech wspólnych mają z:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Języki słowiańskie to bardzo duża grupa języków, podzielona na trzy zespoły. Wyróżniamy języki zachodniosłowiańskie, wschodniosłowiańskie i południowosłowiańskie. Zobacz, ile wiesz o językach słowiańskich. Sprawdź się w naszym quizie.

  słownik

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o językach słowiańskich

  Języki słowiańskie mają kilka wspólnych cech: wyróżnia je wybitnie fleksyjna morfologia, podział czasowników na dokonane oraz niedokonane (na przykład czytać i przeczytać), a także skomplikowane zbitki spółgłoskowe. Zobacz, co powinieneś wiedzieć o językach słowiańskich.

  Języki słowiańskie i ich podział na grupy i podgrupy

  Języki słowiańskie dzielą się na trzy grupy: wschodniosłowiańskie, zachodniosłowiańskie i południowosłowiańskie. Do podgrupy języków wschodniosłowiańskich zaliczamy m.in. białoruski, rosyjski, ukraiński i rusiński. W obrębie podgrupy języków zachodniosłowiańskich możemy wyróżnić jeszcze inne, mniejsze podgrupy: lechicką, łużycką i czesko-słowacką. W grupie lechickiej są na przykład polski i wymarły już język połabski. Grupa języków łużyckich to z kolei m.in. język dolnołużycki. A języki czesko-słowackie to czeski, słowacki i język knaan (wymarły język diaspory żydowskiej). Wspomnieliśmy jeszcze o grupie języków południosłowiańskich. Tu wyróżniamy dwie podgrupy: wschodnią (na przykład język bułgarski i macedoński) oraz zachodnią (np. słoweński).

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później