Reklama

QUIZ: Polscy królowie – co wiesz o naszych monarchach? Część II

Który król Polski był też formalnie carem Rosji? Czyim synem był Bolesław II Szczodry? Sprawdź, ile wiesz o władcach Polski - część druga!

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz o polskich królach

W Polsce od XI wieku panowali królowie. Pierwszym z królów był syn Mieszka I-go, Bolesław Chrobry. Panował na tronie polskim zaledwie przez kilka miesięcy, w roku 1025. Po nim na tronie zasiadł jego syn, Mieszko II, który tak samo jak jego przodkowie pochodził z dynastii Piastów.

Wawel

Źródło: Unsplash

Przymiotem każdego polskiego króla w dynastii Piastowskiej był miecz koronacyjny. Szczerbiec - bo taką nazwę nosił - jest jedynym zachowanym do dziś insygnium władzy królewskiej i przechowywany jest w skarbcu koronnym na Wawelu.

Dynastie panujące w Polsce

Polską rządziły dwie wielkie dynastie - Piastów oraz Jagiellonów. Dynastia Piastowska była dynastią najstarszą na ziemiach polskich, lecz wygasła wraz z bezpotomną śmiercią Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Po tym czasie na tronie zasiedli władcy z dynastii Jagiellonów, z której pierwszym królem był Władysław Jagiełło. Jagiellonowie panowali skutecznie do XVI wieku. Po wygaśnięciu rodu nastał czas królów elekcyjnych.

Królowie elekcyjni

Królowie elekcyjni wybierani byli na podstawie głosowania. Króla w elekcji wybierała jedynie szlachta, a od tamtej pory obserwuje się postępujący spadek znaczenia władzy monarszej i zwiększenie znaczenia szlachty, która chciała mieć decydujący głos i wpływ na władzę w kraju. Pierwszym królem elekcyjnym został Henryk Walezy.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!