QuizzyOne

QUIZ: Arystoteles – ile o nim wiesz?


Pytanie 1/10

Arystoteles to filozof pochodzący z:

Pytanie 2/10

W którym roku przyszedł na świat Arystoteles?

Pytanie 3/10

Arystoteles był nazywany Stagirytą. Czego dotyczył ten przydomek?

Pytanie 4/10

Kto był jednym z nauczycieli Arystotelesa?

Pytanie 5/10

Które z nauk były najważniejsze dla Arystotelesa, zgodnie z ich trychotomicznym podziałem?

Pytanie 6/10

Czego dotyczyły nauki pojetyczne?

Pytanie 7/10

Która z wymienionych nie zalicza się do zasad myślenia, opracowanych przez Arystotelesa?

Pytanie 8/10

Arystoteles dokonał podziału duszy na trzy główne elementy. Który z nich występuje tylko u ludzi?

Pytanie 9/10

Co, zdaniem Arystotelesa, prowadziło do doskonalenia formy człowieka, czyli duszy?

Pytanie 10/10

W jakim wieku zmarł Arystoteles?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Arystoteles to wybitny starożytny filozof, którego twórczość stanowiła inspirację dla wielu następnych pokoleń. Czy wiesz, czego dotyczył wprowadzony przez niego trychotomiczny podział nauki? Sprawdź swoją wiedzę na jego temat w tym quizie!

  filozofia

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Arystotelesie

  Arystoteles urodził się w 384 roku p.n.e. w Stagirze, stanowiącym grecką kolonię na Półwyspie Chalcydyckim. Jako młody człowiek uczył się w Akademii Platońskiej w Atenach, gdzie jednym z jego nauczycieli był sam Platon. Po jego śmierci opuścił akademię, tworząc jednocześnie własny Lykeion (liceum), który poparł sam Aleksander Macedoński. Uczniowie Arystotelesa dość często pobierali nauki w trakcie przechadzek, prowadząc podczas nich ożywione dyskusje.

  Trychotomiczny podział nauk

  Arystoteles dokonał podziału nauk na trzy główne kategorie. W jego mniemaniu, najważniejszą z nich były nauki teoretyczne, w tym metafizyka, fizyka oraz matematyka. W drugiej kolejności wyróżnił nauki praktyczne, których głównym celem jest osiągnięcie doskonałości moralnej. Zaliczył do nich przede wszystkim etykę oraz politykę. Najniżej w hierarchii były z kolei nauki pojetyczne (inaczej wytwórcze), a ich głównym zadaniem było tworzenie wiedzy, na podstawie której można było wytwarzać konkretne przedmioty.

  Wybitny myśliciel i filozof, którym bez wątpienia był Arystoteles, ogromną wagę przykładał również do logiki, a także zasad myślenia. Jego zdaniem wyróżnić można trzy podstawowe zasady: tożsamości, niesprzeczności oraz wyłączonego środka. Był on również autorem teorii o złotym środku, czyli podejmowaniu decyzji zgodnie z rozumem, wybierając pomiędzy skrajnymi opcjami.

  Arystoteles zajmował się ponadto biologią, głosząc iż różnicą pomiędzy istotami żywymi, a całą resztą rzeczywistości jest ucieleśniona dusza. Dzielił także duszę na trzy, główne części ze względu na pełnione przez nie funkcje. Pierwszą z nich jest dusza wegetatywna, związana ze wzrostem i odżywianiem, druga to dusza zmysłowa, która umożliwia poruszanie się oraz postrzeganie otoczenia, natomiast trzecią częścią jest dusza rozumna, która występuje tylko u ludzi i odpowiada za zdolność rozumienia świata zewnętrznego. Arystoteles, będący obok Sokratesa i Platona jednym z najwybitniejszych filozofów starożytnej Grecji, zmarł w 322 roku p.n.e., w wieku 62 lat.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później